Dla zdrowia ciała i duszy - tygodniowe turnusy

 

Zapraszamy Państwa na wyjątkowe szkolenie

Szkolenie, które wymaga zarówno od autorki metody, a zarazem prowadzącej – Anny Mikołajczyk, a także od uczestników szkolenia, dużego zaangażowania, wiedzy, sumienności i czujności. Szkolenie to przeznaczone jest dla tych z Państwa, którzy już zajmują się psychoterapią i chcą poszerzyć swój warsztat o niezwykle skuteczną metodę pracy, ale też i dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę w niesieniu pomocy i wsparcia innym, a posiadają odpowiednie predyspozycje, tj. odpowiedzialność, nieskazitelną uczciwość, uważność, wysoką świadomość i intuicyjność. Metoda ta pozwala w krótkim czasie i bez bolesnych doznań osiągnąć głęboki proces przemiany energetycznej, homeostazy organizmu jako całości, a co za tym idzie efekt uzdrowienia zarówno psyche, jak i ciała. Najlepszym dowodem jej skuteczności są sami pacjenci, którzy w znaczącej większość osiągnęli dogłębną przemianę w swoim polu energetycznym, co pociągnęło za sobą realizację zamierzonych celów, ale także często tych niezamierzonych, co stanowi swoisty bonus tej terapii. Warto dodać, że na polskim rynku odnotowujemy palący niedobór terapeutów pracujących choćby podobną metodą i jej autorka nie jest już w stanie zaspokoić rosnącego zapotrzebowania wśród pacjentów. Stąd pomysł, podążający za potrzebą, by przeprowadzić szkolenie dla przyszłej kadry terapeutów.

 

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne i będzie się składać z siedmiu części (siedem weekendów), z których każda kolejna stanowić będzie nadbudowę wcześniejszych zajęć. Każdy z uczestników będzie obligatoryjnie brał udział w zajęciach praktycznych w czasie spotkań, tj. m.in. przechodził sesje treningowe z pozostałymi uczestnikami szkolenia, oczywiście pod czujną opieką prowadzącej. Każda część szkolenia kończyć się będzie sprawdzianem nabytych umiejętności. Na zakończenie całego cyklu, tj. siedmiu części, po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia z prawem do stosowania tej metody terapeutycznej w praktyce. Certyfikat podpisany będzie przez autorkę metody – Annę Mikołajczyk oraz Leną Huppert – prezesa Fundacji QLT, organizatora szkolenia.

 

UWAGA: Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest osobiste przejście minimum dwóch sesji. Uczestnicy, którzy opłacą szkolenie, otrzymają rabat na 2 pierwsze sesje w wysokości 100 złotych.  

 

„Duchowa podróż po zdrowie” polega na ścisłej współpracy terapeuty i osoby, która poddaje się tej terapii, to swoiste prowadzenie pacjenta poprzez meandry jego podświadomości przy uwzględnieniu całej złożoności człowieka, tj.:

- planu duchowego i duszy – głównej i nadrzędnej części człowieka
-   ciała i pamięci komórkowej, również jako historii zdarzeń w kontekście zapisu pokoleniowego,

-   układu nerwowego, jako przekaźnika i nośnika ładunku energii,

- emocji – przekaźnikowego pomostu między duszą i  ciałem – jako doskonałego narzędzia doświadczeń, oraz nośnika ogromnego potencjału energii,

-   podświadomości i jej sygnałów,

-   umysłu świadomego, ego i świadomości duchowej,

-   wyobraźni, jako żywego projektora odbioru i przetwornika informacji.

 

Każda sesja to zatrzymanie w biegu życia na 2 lub 3 godziny i wsłuchanie się w siebie, swoją podświadomość, ten najważniejszy i najsubtelniejszy aspekt naszego Ja; to wewnętrzne badanie i odkrywanie przyczyn zaburzeń i chorób; to spojrzenie również na własną historię doświadczeń, spojrzenie na nie z innej perspektywy, ich właściwe zrozumienie, a następnie uwolnienie.

Wszystko jest informacją i, tak jak w fizyce kwantowej, wszystko jest zależne od obserwatora i reakcji na poszczególne doświadczenia. Kiedy doświadczenia są dla nas przykre, niezgodne z oczekiwaniami, bardzo często tworzą długotrwały narastający konflikt wewnętrzny, a to przekłada się na poziom rosnącego stresu i wewnętrznej walki. Efektem tej walki są zaburzenia zdrowotne, co organizm nam sygnalizuje w różny sposób, również chorobą.

 

* * *

 

Autorka metody i prowadząca szkolenie o sobie

 

Terapię, którą nazwałam „duchowa podróż po zdrowie”, opieram na wieloletniej praktyce. A mam na koncie już bardzo wiele zaskakujących historii. Pacjenci –  choć niechętnie używam tego słowa – którzy ją przeszli, często relacjonują po przebytych sesjach o spektakularnych zmianach życiowych, odbudowie psychicznej, uzdrowieniu z różnych chorób, również tych nieuleczalnych. Są zaskoczeni, że nie czują się rozbici, mimo pracy nad trudnymi tematami z przeszłości i że zaledwie 2-3 sesje przynoszą tak dogłębne zmiany. Wielu z nich uznaje ją za bezkonkurencyjną w stosunku do innych, zastosowanych wcześniej terapii, gdyż szybko i skutecznie pozwala osiągnąć doskonałe efekty.

Również w moim odczuciu metoda ta jest zupełnie wyjątkowa i według mojej oceny, nawet przy stosowaniu innych terapii medycyny akademickiej, alternatywnej, czy zintegrowanej, jest „numerem jeden”, albowiem dotyka podłoża psychiczno-emocjonalnego w połączeniu z pracą z ciałem. Gdy chory uwolni się od zalegającego często przez wiele lat, a nawet wiele pokoleń, bagażu, leczenie przynosi trwałe efekty i pacjent, można by powiedzieć, w ekspresowym tempie powraca do zdrowia.

Oprócz własnych, wieloletnich doświadczeń, wiedzę czerpałam również od innych, aby połączyć w pracy jak najwięcej mądrych wątków w dochodzeniu do wewnętrznej harmonii. Wyniki tej pracy często są poparte spektakularnymi zmianami, także w obrazie badań medycznych.

Moją mentorką jest Dolores Cannon, u której przeszłam szkolenie z zakresu Hipnoterapii Kwantowej w roku 2012. Jej ogromy zasób wiedzy i 50-letnie doświadczenie przyniosły nadzwyczajne sukcesy w uzdrawianiu ciała dzięki wciąż niedocenianemu potencjałowi podświadomości człowieka.

Kolejną moją mentorką jest Brandon Bays, u której również miałam przyjemność się szkolić rok później.

To dwie bardzo ważne dla mnie postaci, których metody różnią się wprawdzie od siebie, ale ich esencja w połączeniu z moimi osobistymi obserwacjami i doświadczeniami, umożliwiła mi wypracowanie nowej, autorskiej metody pracy z pacjentami; metody, która zawiera w sobie wszystkie elementy charakterystyczne dla spójności człowieka wymienione na samym początku opisu.

 

*  * *

 

W Polsce odbywają się różne szkolenia i warsztaty, ale takiego jeszcze nie było!  Najistotniejsze jest dla nas, by każdy uczestnik poprowadzony był dwutorowo: teoretycznie i praktycznie, i przeszedł najlepsze możliwe przygotowanie do samodzielnej pracy. Profitować z tego będą wszyscy, nie tylko pacjenci, ale także i terapeuci, poprzez zyskanie wiarygodności i wysokiej oceny wśród pacjentów.

 

Do szkolenia nie będą dopuszczone osoby z zaburzeniami psychicznymi. Każdy z uczestników zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia, że nie leczył się / nie leczy się psychiatrycznie.

 

KIEDY:  25-26 listopada 2017

GDZIE: Pensjonat Krzysin - http://www.krzysin.pl/ - Podkowa Leśna koło Warszawy, ul. Sienkiewicza 7 – ciche, spokojne położone w pobliżu lasu miejsce, idealne do pracy w skupieniu

PROWADZĄCA: Anna Mikołajczyk – autorka metody w asyście Leny Huppert – psychologa społecznego

ZGŁOSZENIA NA ADRES: fundacja.qlt@wp.pl   

KOSZT SZKOLENIA: każda część, tj. każdy weekend szkoleniowy ......

Koszt pobytu w Pensjonacie Krzysin na osobę na weekend (nocleg i wyżywienie) wynosi około 200-260 zł w zależności od wybranego pokoju.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU!

  

Treści, które zostaną przekazane uczestnikom w ramach szkolenia:

 

 • Od poczęcia aż po śmierć i jeszcze krok dalej
 • Główny cel życia i jego sens
 • Świat zewnętrzny i wewnętrzny, który ważniejszy
 • Dusza i jej podświadoma pamięć
 • W przyjaźni ze świadomością duchową
 • Wprowadzenie do nawiązania współpracy z przestrzenią duchową
 • Zdarzenia z wcześniejszych wcieleń i ich wpływ na obecne życie
 • Karma rodowa i uwalnianie jej przez potomka rodu
 • Zapis wzorca z otoczenia w pamięci komórkowej płodu
 • Wpływ życiowych zdarzeń na osobowość i relacje międzyludzkie
 • Zapis reakcji osobistych w pamięci komórkowej i podświadomości
 • Wpływ i siła naszych myśli oraz wypowiadanych słów
 • Kinezjologia, ważny wskaźnik w naszym życiu
 • Przyczyna i początek zaburzeń w organizmie
 • Sygnały i mowa naszego ciała
 • Podświadomość i informacje z tego poziomu
 • Zaskakujące znaki jako informacyjne wskazówki
 • Sny, doskonałe wskazówki podświadomości
 • Czym są przekonania i siła ich działania
 • Emocje, ich rola i wpływ
 • Umysł Ego i Świadomość Duchowa
 • Kontrola umysłu i jej związek z umysłem Ego
 • Wewnętrzny dialog, rola i wpływ.
 • Kto jest panem w twoim umyśle, wyzwolenie od wpływu zbiorowego
 • Stwórcza siła, ponowne połączenie i zaufanie
 • Wewnętrzna praca i odkrywanie ukrytych, zapomnianych lub wypartych wspomnień
 • Proces poznania przyczyny, zrozumienia i wybaczenia
 • Odkrywanie blokad i uwalnianie ich
 • Wewnętrzny konflikt, sygnały i reakcje ciała
 • Wzmacnianie swojego wnętrza przez uzupełnienie brakujących wartości, jak odwaga, radość życia, poczucie swojej wartości, pewności siebie itd.
 • Podróżowanie i odkrywanie problemów i zaburzeń w swoim organizmie.
 • Docieranie do korzeni i początku przyczyn powstania choroby
 • Praca z poszczególnymi zaburzeniami, chorobami
 • Wędrówka dusz i reinkarnacja, bliźniacze i pokrewne dusze
 • Poszerzanie swojej samoświadomości wnoszącej prawdziwy rozwój duchowy
 • Świadomy obserwator życia i duchowy przewodnik realizujący cele duszy
 • Przygotowanie do sesji, pierwsza rozmowa i właściwie przeprowadzony wywiad
 • Przygotowanie do wprowadzenia w proces sesji
 • Właściwe nadzorowanie, obserwacja ciała i przebiegu sesji.
 • Panowanie nad ego i wyciszanie jego ingerencji
 • Odkrywanie zapisu informacji w pamięci komórkowej i jej właściwe przepracowanie
 • Odkrywanie zapisów podświadomych z innych wcieleń i właściwe przepracowanie
 • Praca z zaburzeniami zdrowotnymi, docieranie do przyczyny, uwalnianie jej i obserwacja procesu uzdrawiania
 • Otwartość na informację spływającą w trakcie sesji
 • Sprawdzanie reakcji organizmu i zachodzących zmian
 • Wyprowadzanie z sesji i właściwe zakończenie

 

 

 

==========================================================================

 

 Aniołek

 

 

Informacje o tym co się już odbyło

=========================

 

Zapraszamy do udziału w tygodniowych zjazdach w pensjonacie WATRA

w malowniczej miejscowości naszych Tatr - Ząb/Gubałówka z widokiem na Zakopane.

W pędzie do sukcesów i zdobywania dóbr materialnych pomijamy sygnały ciała i psychiki. Przez lata całe nie zwracamy uwagi, na kumulowane toksyny oraz właściwe odżywianie, na stany emocjonalne, ciągły stres i napięcie mięśniowe, na to co burzy wewnętrzną harmonię. Nie czekając na zaawansowany stan choroby można wpłynąć na uniknięcie lub cofnięcie zaburzeń przez właściwe podejście do ciała. Wychodząc naprzeciw potrzebom - zapraszamy do skorzystania z rehabilitacyjnego programu wzmacniającego fizycznie i psychicznie.

 

W programie:


1. Konsultacja lekarska przeprowadzona przez dra Jacka Hermana, lekarza rodzinnego z Zakopanego. Opieka lekarska zapewniona jest przez cały okres turnusu.

2. Dwuetapowa diagnostyka całego ciała:

2.1.Urządzeniem Metatron GR Hunter

Badanie polega na wykryciu zaburzeń na poziomie komórkowym przez odczytanie informacji biologicznej w przestrzeni pola informacyjnego mózgu i wskazaniu wstępnych procesów chorobowych lub postępującej patologii. W wyniku tego widzimy stany zapalne w organizmie, ewentualną patologię i jej postęp z wykazem rozpoznań chorobowych, odchylenia w homeostazie biochemicznej oraz obecność szkodliwych bakterii, wirusów lub pasożytów.

2.2. Irydologiczna – przeprowadzoną przez znakomitą lekarz medycyny Ludmiłę Gonorovską z Ukrainy. Po badaniu każdy otrzyma zalecenia z wykazem doboru odpowiednich ziół dla każdego indywidualnie.

3. Terapia bioenergoterapeutyczna
Każdy z uczestników będzie mógł w ramach programu skorzystać z serii zabiegów bioenergoterapeutycznych. Zabiegi prowadzone będą przez Annę Mikołajczyk
posiadającą ponad 20-letnie doświadczenie, zarejestrowaną w Polskim Cechu Bioenergoterapeutów.

W ten sposób można uwolnić się od wielu zaburzeń, między innymi:

- różnego rodzaju guzów, zapalenia jelit z owrzodzeniem lub innych stanów chorobowych oraz skorzystać z ustawienia kręgosłupa metodą kwantową bez zastosowania siły fizycznej.

4. Uwalnianie toksyn z organizmu – poprzez suplementy i masaż limfatyczny.

Bardzo ważne jest uwalnianie organizmu z zaległych toksyn, dlatego każdy uczestnik otrzyma naturalne ziołowe preparaty do pobudzenia wydalania substancji toksycznych jak też przejdzie masaż limfatyczny dopełniający właściwy proces oczyszczania.

Możliwość dokupienia dodatkowych masaży wg potrzeb i upodobań.

5. Fitness „Zumba” – co drugi dzień ciesząca się dużym zainteresowaniem gimnastyka przy muzyce latynoamerykańskiej, doskonale rozrusza mięśnie i poprawi samopoczucie wszystkim uczestnikom. Prowadząca, pani Marta Jelonek jest doskonałą specjalistką w tego typu gimnastyce.

6. Wieczorki dyskusyjne tematy: sygnały ciała i duszy, psychoterapia wpływająca na leczenie ciała przy jednoczesnym uwalnianiu obciążeń karmicznych. Wpływ przeżyć jako przyczyny powstawania chorób i metody uwalniania skutków. Edgar Cayce - Śpiący Prorok i jego rydingi. itp. Wieczorki dyskusyjne, tematy: Sygnały ciała i duszy, psychoterapia

 

Do dyspozycji państwa w ramach programu: Dwa posiłki dziennie – śniadania i obiadokolacje, basen, jacuzzi, sauna oraz świeże zielone koktajle z własnego ekologicznego ogródka gospodarzy.


Najbliższe terminy 30.09 -06.10.2013 r. oraz 21-27.10.2013 r.

Zgłoszenia Tel. 518 503 519 lub na e-mail: medam@op.pl

 

Koszt  –  1950 zł

 

Wpłaty zaliczek do 20.09.2013 w wysokości – 450,- zł

Bank Pekao  05 1240 6348 1111 0010 4609 3634

Anna Mikołajczyk  05-825 Książenice  al. Lipowa 2/3

z dopiskiem: turnus rehabilitacyjny Zakopane ( i termin turnusu np. 30.09 – 6.10.2013)

Pozostała kwota płatna na miejscu.  

 

Uwaga - Ilość miejsc ograniczona

WAŻNE – Zgodnie z przepisami z tego rodzaju badań i terapii nie mogą korzystać osoby: z zaburzeniami psychicznymi i osobowościowymi, z upośledzeniem umysłowym, epilepsją, kobiety ciężarne oraz z wszczepionymi stymulatorami.