Cennik usług

 

Sesje terapeutycznepraca z podświadomością i pamięcią komórkową, przez odkrywanie i uwalnianie podłoża zaburzeń, blokad i chorób.

Koszt sesji – 350 zł

Każda kolejna godzina przedłużającej spotkanie – 150 zł.

Indywidualne konsultacje i porady, - 150 zł za godzinne spotkanie lub konsultację telefoniczną.

Pierwsze spotkanie, w tym czas na rozmowę i sesję - do 3 godzin, każde kolejne do 2 godzin.
Ilość sesji zależna jest od stanu i rodzaju zaburzeń oraz własnych umiejętności współpracy z własnym organizmem. Ważna jest również gotowość na szczerość i otwartość przed samym sobą, bez masek, udawania i dotychczasowych pozorów. Pracujemy z ciałem, emocjami i duszą, w całkowitej szczerości i uczciwości wobec siebie, oraz w zgodzie z wewnętrzną prawdą. W przypadku pierwszych sesji, konieczne jest przejście dwóch sesji w odstępie jednego tygodnia. Najlepiej dzień po dniu, ewentualnie z przerwą kilku, jednak nie dłuższą niż 7 dni.

 Zapisy ustalamy telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną. Umówionego terminu nie zmieniamy i nie przenosimy na inne dni. Wyjątkiem są bardzo ważne zdarzenia losowe, dotyczące wyłącznie zapisanej osoby, całkowicie uniemożliwjające dotarcie na spotkanie. W takiej sytuacji ustalamy nowy, wolny termin, nie naruszający  kolejnych zarezerwowanych dni, dla pozostałych osób.

 Ważne: W ciągu 3 dni od telefonicznej rezerwacji, należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości:150zł
za każdy zarezerwowany dzień.

 Dane konta:

Mikołajczyk Anna  

Bank Pekao SA
33 1240 6407 1111 0000 5097 6948

Z dopiskiem: Rezerwacja terminu (np. 13 lipiec 2017)

 Brak wpłaty w terminie 3 dni, powoduje anulowanie rezerwacji.

 Ważne: W przypadku nie zgłoszenia się wg zarezerwowanego terminu, wpłata przechodzi w formę rekompensaty za niewywiązanie się z umowy ze strony usługobiorcy rezerwującego ten termin.
Jeśli rezerwację sesji odwołuje terapeuta, czyli usługodawca, powyższa kwota zwracana jest na konto osoby rezerwującej wskazany termin.