Nowe odkrycia w biologii komórkowej wg Bruce'a Liptona

Bruce Lipton - The New Biology - Nowa Biologia, część 1

Bruce Lipton - The New Biology - Nowa Biologia, część 2

Bruce Lipton - Bycie komórką ludzkości  wyjaśnienie powiązań fizyki kwantowej z duchowością (kliknij na zielony napis)

Naukowy wykład poszerzający wiedzę o wpływie zewnętrzym i działaniu energii na nasz organizm. Dr Bruce Lipton w czasie swojej pracy przy klonowaniu komórek dokonał rewolucyjnego odkrycia. W swoim wykładzie wyjaśnia rekację ludzich komórek na czynniki zewnętrze takie jak stres, wpływ otoczenia i działanie energii odzwierciedlający wpływ na utrzymanie bilansu zdrowotnego. Jest to przełomowy moment w świecie naukowym utrzymujący nas dotąd w błędnym przekonaniu o przyczynach zaburzeń i chorób. Istotne jest wyjaśnienie pojmowania procesów energetycznych jako główny wpływ na utrzymanie w równowadze procesów życiowych.

Link do strony z wykładem Dr Bruce′a Liptona

Dla niecierpliwych proponuję oglądanie od części 7